PQRCUDS0

Deluks kabelli uzaqdan idarərtmə cihazı.